Rady Wydziałowe Samorządów Doktorantów

Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego

Przewodnicząca: mgr inż. Gracjana Woźniak

Wiceprzewodniczący

Członkowie

Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Przewodniczący: mgr inż. Żaklin Grądz

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Damian Harasim

Członkowie

Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Wydziału Inżynierii Środowiska

Przewodniczącamgr inż. Ewelina Krawczak

Wiceprzewodniczącamgr inż. Małgorzata Ozga

Członkowie