Przedstawiciele w gremiach uczelnianych

Reprezentanci doktorantów w wybranych gremiach

Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Lubelskiej

Komisja Senacka ds. Rozwoju Kadry

Komisja Senacka ds. Badań Naukowych

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

Senat Politechniki Lubelskiej

Rada Związku Uczelni Lubelskich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Rada Nadzorująca Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości

Rada Biblioteczna

Rada Wydawnicza

 Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja ds. Przyznawania Wsparcia Niepełnosprawnym Studentom i Doktorantom

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Administrator Strony Doktorantów

Administrator Facebooka Doktorantów

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów PL

Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca

Uczelniana Komisja Wyborcza