Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. 

Organami Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są: 

Organy kolegialne: 

a) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwana dalej RUSD; 

b) Rady wydziałowe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwane dalej RWSD; 

c) Sąd Koleżeński Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

Organy jednoosobowe: 

a) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwany dalej Przewodniczącym RUSD; 

b) Przewodniczący rad wydziałowych Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwani dalej przewodniczącymi RWSD.