Aktualności

28 września 2018

Sprawozdania z przebiegu badań naukowych

Przypominamy, że doktoranci zobowiązani są do złożenia rocznego sprawozdania z przebiegu badań naukowych do dnia 6 października do kierownika studiów doktoranckich po akceptacji opiekuna naukowego. W przypadku doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim sprawozdania roczne powinny być złożone do dnia 1 marca.Na Wydziale Mechanicznym sprawozdania należy składać do...


Więcej o "Sprawozdania z przebiegu badań..."

14 września 2018

Doktoranckie biegi po zdrowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu "Doktoranckie biegi po zdrowie" organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów SUM w Katowicach.


Więcej o "Doktoranckie biegi po zdrowie"

12 września 2018

Informacje dla doktorantów związane z wprowadzeniem Ustawy 2.0

W załączonym dokumencie można znaleźć informacje dotyczące przebiegu studiów doktoranckich, stypendiów oraz realizacji doktoratu po wprowadzeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Jest to opracowanie własne Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Pani prof. dr hab. Barbary Surowskiej.

13 sierpnia 2018

FAQ dotyczące doktorantów po wprowadzeniu Ustawy 2.0

Na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów zamieszczony został informator zawierający najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące studiów doktoranckich po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0.


Więcej o "FAQ dotyczące doktorantów po..."

2 lipca 2018

Zespół Hydrogreen jedzie na zawody Eco Shell Marathon do Londynu

W dniach 2-8 lipca 2018 r. w Londynie odbędą się zawody Eco Shell Marathon. Jest to wydarzenie sprzęgające świat nauki, techniki i przemysłu w zawodach, gdzie liczy się efektywność pojazdu pod kątem zużycia energii.


Więcej o "Zespół Hydrogreen jedzie na zawody..."

28 czerwca 2018

Informacja w sprawie wniosków o Stypendia Ministra

Przypominamy, że doktoranci mają możliwość ubiegania się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla doktorantów regulują przepisy.


Więcej o "Informacja w sprawie wniosków o..."

26 czerwca 2018

Rekrutacja na międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika

Wydział Elektotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej ogłasza nabór na  międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie INTERDOC PL w dyscyplinie elektrotechnika realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (umowa nr POWR.03.02.00-00-I020/16).


Więcej o "Rekrutacja na międzysektorowe..."

26 czerwca 2018

Rekrutacja na studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


Więcej o "Rekrutacja na studia doktoranckie w..."

26 czerwca 2018

Egzaminy z j. angielskiego dla kandydatów na studia doktoranckie

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów na studia doktoranckie, którzy nie posiadają potwierdzonego certyfikatem poziomu zaawansowania językowego odbędą się w następujących terminach:09 lipca 2018 r. o godz. 8.30 w sali 821 Wydziału Mechanicznego (dla kandydatów WEiI)11 września 2018 r. o godz. 8.00 w sali IV Wydziału Mechanicznego...

13 czerwca 2018

Szkolenie dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk organizuje szkolenie, mające na celu integrację środowisk doktorantów z różnych Uczelni.


Więcej o "Szkolenie dla doktorantów - Kuźnia..."