KRD/PDUT

15 września 2015

XXIV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 26-28 czerwiec 2015 r. w Kielcach odbył się XXIV Zjazd Szkoleniowy PDUT. Głównym organizatorem zjazdu była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej. 


Więcej o "XXIV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

2 września 2015

XXIII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 13-15 marca 2015 r. w Warszawie odbył się XXIII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT). Gospodarzem spotkania był Samorząd Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej.


Więcej o "XXIII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

XXII Szkoleniowy Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 12-14 grudnia 2014 roku w Gdańsku/Karlskonie odbył się XXII Szkoleniowy Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych zorganizowany przez Politechnikę Gdańską, podczas którego do PDUT dołączyła kolejna uczelnia - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.


Więcej o "XXII Szkoleniowy Zjazd Porozumienia..."

19 listopada 2014

XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, Białystok, 19-21 IX 2014 r.

W dniach 19-21 września 2014 r. w Białymstoku odbył się XXI Zjazd Szkoleniowy PDUT. Głównym organizatorem zjazdu była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej.


Więcej o "XXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

19 lipca 2014

XX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych Bydgoszcz, 27-29 VI 2014 r.

W dniach 27-29 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy odbył się XX Jubileuszowy Zjazd Szkoleniowy PDUT. Głównym organizatorem zjazdu była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


Więcej o "XX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

25 marca 2014

XIX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, Lublin, 21-23 III 2014 r.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń doktorantów w nawiązywaniu i realizowaniu kontaktów z przedsiębiorcami. W tym celu cały dzień poświęcono zagadnieniom merytorycznym. Pierwsza część obrad koncentrowała się na sprawach wewnętrznych PDUT.


Więcej o "XIX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

19 grudnia 2013

XVIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 30.11 – 2.12.2013 roku w Warszawie odbył się XVIII Szkoleniowy Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych zorganizowany przez Politechnikę Warszawską oraz Wojskową Akademię Techniczną. W ramach tego wydarzenia omówione zostało sprawozdanie z posiedzenia Zarządu KRD, które odbyło się w Łodzi, przedstawiono podsumowanie konferencji „Model funkcjonowania...


Więcej o "XVIII Zjazd Porozumienia Doktorantów..."

18 grudnia 2013

XVII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 18-20 X 2013 r. w Krakowie miał miejsce XVII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.


Więcej o "XVII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

16 grudnia 2013

XVI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 12-14 lipca 2013 r. we Wrocławiu miał miejsce XVI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. W ramach tego wydarzenia omawiane były sprawozdania z trzech poprzednich posiedzeń Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, celem przypomnienia i aktualizacji spraw które były na nich poruszane.


Więcej o "XVI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."

14 grudnia 2013

XV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 22-24 marca 2013 r. w Poznaniu miał miejsce XV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.


Więcej o "XV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia..."