11 listopada 2015

XXV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 3-6 września 2015 r. w Koszalinie odbył się XXV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Głównym organizatorem zjazdu była Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

 

W pierwszym dniu obrad dyskutowano nad propozycjami zmian ustawowych w zakresie studiów doktoranckich. Zaproponowano zmiany głównie w zakresie planów i programów studiów doktoranckich.

W drugim dniu obrad skoncentrowano się nad wprowadzaniem zmian do Statutu Porozumienie Doktorantów Uczelni technicznych m.in. umożliwiono Delegatom PDUT głosowanie elektroniczne.

Na zakończenie obrad dyskutowano nad możliwością pozyskania środków z działalności dla młodych naukowców, omówiono obowiązujące Regulaminy na różnych Politechnikach.

Obrady przebiegały w miłej, ciepłej i słonecznej, nadmorskiej atmosferze, gdzie oprócz merytoryki był czas na rozmowy i nawiązywanie znajomości podczas imprez integracyjnych.