15 września 2015

XXIV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 26-28 czerwiec 2015 r. w Kielcach odbył się XXIV Zjazd Szkoleniowy PDUT. Głównym organizatorem zjazdu była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej. 

 

W ramach tego wydarzenia omawiane były sprawozdania z dwóch poprzednich posiedzeń Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które miały miejsce w Opolu i Warszawie oraz sprawozdania ze Zjazdów Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Krakowie i Supraślu. Komisja ds. Promocji przedstawiła sprawozdanie z działalności. Rozstrzygnięto konkurs na nową formatkę prezentacji o PDUT, który wygrała Politechnika Łódzka. Zrelacjonowano spotkania „Miss Profesor” na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej organizowanych w ramach  projektu „Dziewczyny do nauki”, którego to PDUT jest współtwórcą wraz z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Fundacją Młodej Nauki.

W czasie XXIV odbyło się szkolenie pt. „Narzędzia przydatne w pracy naukowej i dydaktycznej” przeprowadzone przez Bartosza Muczyńskiego z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz warsztaty w zakresie interdyscyplinarności w pracy badawczej młodych naukowców oraz organizacji bardziej elastycznych studiów doktoranckich przeprowadzone przez Kingę Kurowską z Fundacji Młodej Nauki.

Ostatnim punktem programu zjazdu było przedstawienie przez Tomasza Dobosza (Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji DoktorantówPolitechnika Wrocławska) „Paktu dla nauki” opublikowanego na stronie Obywateli Nauki. Pakt dla nauki to obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce rozpoczynający debatę nad przyszłością nauki i uczelni w Polsce. Przedyskutowano wady i zalety zaproponowanych w pakiecie dwóch form doktoratów: doktoraty akademickie – tradycyjne i doktoraty profesjonalne, zawodowe.

Organizatorzy zjazdu zorganizowali dla uczestników wycieczkę do Sandomierza, ciekawy program zwiedzania zapewnił wszystkim niezapomniane wrażenia.