16 listopada 2019

Ogłoszenie wyborcze WEiI

W związku ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej wpłynęły następujące kandydatury:

·         Mgr inż. Żaklin Grądz,

·         Mgr inż. Damian Harasim.

Wybory odbędą się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali E212.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

RWSD WEiI PL