13 listopada 2019

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I AUTOPREZENTACJA

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej serdecznie zaprasza na szkolenie "SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I AUTOPREZENTACJA", które odbędzie się  19.11.2019 r. o godzinie 9.00 w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL. 

Zakres szkolenia:

Wystąpienia publiczne

·      Psychologiczne bariery przeszkadzające w ekspozycji na forum publicznym

·      Określenie warunków „występów”, cele retoryki

·      Rodzaje przemówień: przemówienia zorientowane  na przekazywanie informacji a przemówienia perswazyjne

·      Metody nawiązywania kontaktu z publicznością

·      Wywieranie wpływu na audytorium - podstawowe środki retoryczne

Metodyka prezentacji

·      Zachowania niewerbalne. Ugruntowanie ciała, gesty i sposób poruszania się. Operowanie przestrzenią

·      Konstrukcja prezentacji (temat, koncepcja, struktura)

·      Standardy pomocy wizualnych i materiałów prezentacyjnych

·      Posługiwanie się środkami technicznymi

·      Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w trakcie prezentacji

Tworzenie własnego wizerunku

·      Główne strategie autoprezentacyjne.

·      Elementy własnego wizerunku.

·      Złodzieje wizerunku.

·      Normy estetyczne w pracy i kultura własnego wyglądu zewnętrznego: typy urody, kolorystyka, dodatki, fryzury, itp.

·      Kontrola wywieranego wrażenia i nieświadoma autoprezentacji

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez przewodniczących Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.