18 marca 2019

International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES'19)

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Computational Methods in Engineering Science (CMES), która odbędzie się 21-23 listopada 2019 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

 

Konferencja ma na celu rozwój nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu.

Pragniemy umożliwić wymianę wiedzy między różnymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi reprezentującymi różne dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych.

CMES'19 obejmie następującą tematykę:

•        Analizy procesów technologicznych i inżynieryjnych

•        Zastosowanie programów komputerowych w technologii

•        Metody sztucznej inteligencji i sieci neuronowe

•        Obliczeniowa mechanika płynów (CFD)

•        Symulacje komputerowe procesów oraz zjawisk

•        Metoda elementów skończonych (FEM)

•        Metody badań właściwości i struktury materiałów

•        Inżynieria produkcji i kontrola jakości

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI. Zostaną one zgłoszone do indeksacji w bazach Web of Science i Scopus.

Koszt udziału w Konferencji CMES 2019 wynosi 1600 zł.

Ważne daty:

•        rejestracja oraz przesłanie abstraktów - 10 maja 2019

•        przesłanie artykułów - 15 czerwca 2019

•        potwierdzenie przyjęcia artykułów - 15 września 2019

•        opłata konferencyjna - 15 października 2019

•        CMES 2019 - 21-23 listopada 2019

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: https://cmes.pl/