2 stycznia 2019

Efektywne Publikowanie Naukowe

Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej oraz Biblioteka Politechniki Lubelskiej zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach z efektywnego publikowania naukowego.

Warsztaty odbędą się 10.01.2019 r. o godzinie 9.00 w Czytelni Studenckiej (sala 302) w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. 

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać do Przewodniczących Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY

Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji, ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

FORMA SZKOLEŃ

Interaktywna forma prelekcji jest połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do kolejnej publikacji autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie do publikowania naukowego

1. Międzynarodowe czasopisma naukowe

2. Publikowanie naukowe w Polsce

3. Dlaczego publikujemy

II. Zanim zaczniemy pisać

1. Jak wybrać czasopismo

2. Rodzaje artykułów naukowych

3. Jakość publikacji i cytowania

4. Współczynniki wpływu

5. Open access

6. Przygotowanie do pisania: przegląd literatury

III. Warsztat autora

1. Technika pisania tekstów naukowych

2. Komponenty artykułu

3. Paragrafy jako części składowe tekstu

4. Struktura artykułu i myśl przewodnia

5. Efektywne prezentowanie wyników

6. Przeglądanie i korekta tekstu

7. Efektywne używanie języka angielskiego

IV. Proces wysyłania artykułu do czasopisma

1. Checklista przed wysłaniem do czasopisma

2. Internetowy system obsługi czasopisma

3. List do Redakcji

4. Plagiat

5. Własność intelektualna

V. Proces peer-review

1. Co to jest peer-review

2. Rola redaktora i recenzenta

3. Scenariusze odpowiedzi z czasopisma

4. Proces poprawy tekstu

5. Przygotowanie odpowiedzi do czasopisma

VI. Po wysłaniu artykułu

1. Artykuł w końcowej szacie graficznej

2. Formalności po akceptacji artykułu

3. Promowanie artykułu

4. Występowanie w roli recenzenta

Źródło: AMBER EDITING spółka z z o. o.