41. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie

Student studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej mgr inż. Adam Majczak został laureatem drugiej nagrody podczas 41. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, która odbyła się 10-14 kwietnia 2013 r.

 

„Nasz” wynalazek został wybrany i doceniony spośród 1000 wynalazków zaprezentowanych przez 725 wystawców z 45 krajów (z Polski 18 wynalazków). Tę wysoką nagrodę przyznano Adamowi Majczakowi za wynalazek pt. „Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym” opracowany wspólnie z prof. dr. hab. inż. Mirosławem Wendekerem, dr. inż. Piotrem Jaklińskim oraz dr. inż. Marcinem Szlachetką w Katedrze Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Wydziału Mechanicznego. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu w Genewie stanowił formę nagrody głównej, którą otrzymał Adam Majczak – jedną z pięciu nagród głównych przyznanych podczas III Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” 2012/2013, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Do tego konkursu, w ramach trzeciej edycji, zgłoszony został również wynalazek współautorstwa Adama Majczaka pt. „Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych” powstały w tej samej Katedrze. Politechnika Lubelska reprezentowana była przez siedmiu studentów naszej Uczelni, którzy wystawili łącznie 16 wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Wynalazki, których twórcami lub współtwórcami byli studenci studiów I, II i III stopnia, zgłoszone na konkurs oceniane były pod względem: użyteczności rozwiązania dla społeczeństwa, możliwej powszechności ich wykorzystania, wpływu rozwiązania na oszczędność energii oraz na ekosystem.

Poza nagrodami głównymi przyznano pięć wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazł się Zbigniew Czyż, student studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym za wynalazek „Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej” opracowany wspólnie z prof. Mirosławem Wendekerem i mgr. inż. Zdzisławem Kamińskim. Ponadto jedno z pięciu specjalnych wyróżnień Prezesa Urzędu Patentowego RP przyznano mgr inż. Annie Dziubińskiej, studentce studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, która zgłosiła aż 8 wynalazków dotyczących obróbki plastycznej wyrobów hutniczych, opracowanych w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, z których 4 uzyskały patenty tuż przed rozstrzygnięciem konkursu.

Nagroda Adama Majczaka to już druga wysoka nagroda dla studenta Politechniki Lubelskiej przyznana na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W 2012 r. student studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym mgr inż. Michał Biały został laureatem trzeciej nagrody, a udział w genewskiej wystawie zagwarantowały mu zdobycie jednej z pięciu nagród głównych podczas II edycji konkursu „Student– Wynalazca” 2011/2012. Wysoki poziom wiedzy, jaką prezentują studenci naszej Uczelni, widoczny jest w wynikach prac naukowo-badawczych, w których biorą udział, a potwierdzany przez niezależnych ekspertów. Pozwala to oczekiwać kolejnych sukcesów, z nadzieją na pierwszą nagrodę.