Międzynarodowa Konferencja Building Sustainability Assessment 2012

Międzynarodowa Konferencja poświęcona tematyce ocen zrównoważoności obiektów budowlanych pod nazwą „Building Sustainability Assessment” odbyła się w dniach 23-25 maja 2012 r. w Porto, Portugalia. Organizatorami Konferencji byli Green Lines Institute for Sustainable Development oraz University of Minho. 

 

W Konferencji wzięły udział reprezentacje jednostek naukowych z ponad 40 krajów. Jej celem było stworzenie możliwości do dyskusji nad metodologią ocen budynków z perspektywy różnych wymiarów zrównoważonego rozwoju oraz nad nowymi, często obejmującymi różnorakie płaszczyzny narzędziami ocen.Jako reprezentacja naszej Uczelni w Konferencji uczestniczyła doktorantka z Wydziału Inżynierii Środowiska mgr inż. Agnieszka Żelazna. Ustna prezentacja referatu „The environmental effects of solar systems usage in detached house” spotkała się z zainteresowaniem uczestników sesji poświęconej ocenom cyklu życia materiałów, produktów i budynków. Tekst referatu opublikowany został w materiałach konferencyjnych BSA 2012. Udział w pokonferencyjnych warsztatach odnośnie ocen cyklu życia i stosowanych narzędzi pozwolił ponadto na udoskonalenie warsztatu naukowego uczestników.

Zarówno poziom naukowy, jak i organizacyjny Konferencji BSA 2012 oceniono jako wysoki, a zaangażowanie uczestników stanowiło podstawę do inicjacji licznych kontaktów i deklaracji kolejnych spotkań na płaszczyźnie naukowej.