20 października 2017

Wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów WEiI

Dnia 18.11.2017 r. (sobota) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, w celu obsadzenia mandatów pięciu delegatów do RWSD WEiI PL. Zebranie wyborcze odbędzie się o godzinie 11:00 w sali E212 (sala Rady Wydziału) w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, od kandydata na delegata do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów, wymaga się:

 1.  złożenia swojej kandydatury w postaci pisemnej w terminie przewidywanym w ogłoszeniu wyborczym, wraz ze zgodą na upowszechnienie danych kandydata takich jak: imię, nazwisko, rok studiów;
 2. ponadto na potrzeby organizacyjne kandydat powinien podać dodatkowe informacje takie jak:
  • nazwa jednostki Organizacyjnej Wydziału, do której kandydat przynależy,
  • tytuł, imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora lub kierownika Katedry/Instytutu,
  • adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu kontaktowego.
 3. przedstawienia kserokopii legitymacji doktoranckiej;
 4. przedstawienia krótkiego życiorysu (CV);
 5. załączenia listy poparcia zawierającej co najmniej 5 podpisów doktorantów danego wydziału popierających kandydaturę wraz z numerami legitymacji z wyłączeniem głosu kandydata.

Wszystkie wyżej wymienione informacje zostają zabezpieczone przez Przewodniczącą Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów, a na żądanie kandydata po zakończeniu wyborów lub wycofaniu kandydatury zniszczone. 

Zainteresowani doktoranci mogą składać kandydatury na delegatów wraz wyżej wymienionymi dokumentami do dnia 3.11.2017 r. bezpośrednio u Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów WEiI PL, mgr inż. Pawła Prokopa lub u pana mgr Piotra Pazowskiego w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Obwieszczenie kandydatur na delegatów do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów WEiI PL nastąpi 4.11.2017 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza RWSD WEiI PL