18 października 2017

Wyniki wyborów do RWSD WM

Dnia 16 października 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

 

Po zliczeniu głosów następujący kandydaci zostali członkami Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej:

- mgr inż. Paweł  Karpiński (II rok),

- mgr inż. Gracjana Woźniak (III rok),

- mgr inż. Izabela Miturska (III rok).

 Przewodniczący

Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów

Politechniki Lubelskiej

mgr inż. Zbigniew Czyż