2 października 2017

Ogłoszenie wyborcze

Dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali 101 WM odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. 

 

Wszelkie wymogi znajdują się w załączniku.

Zapraszamy do składu!

Przewodnicząca

Wydziałowej Rady Doktorantów

Załączniki: