19 czerwca 2017

XXXII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

26 – 28 maja 2017 r., Wrocław, Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

 

Podczas Zjazdu przedstawiono projekt założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, nad którym następnie przeprowadzono dyskusje, wprowadzając modyfikacje ze strony doktorantów. Ponadto przedyskutowano kooperatywy i mieszkania dla doktorantów, grant plus, a także możliwości rozmów z firmami podlegającymi urzędowi marszałkowskiemu. Część szkoleniowa dotyczyła technik kreatywnego myślenia twórczego poprzez pobudzenie kreatywności, oraz powiązania nauk technicznych z aspektami humanistycznymi.