19 czerwca 2017

XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

20 – 22 stycznia 2017 r., Niedzica, XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

 

¾     Podczas obrad obecni byli: Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH dr. inż. Leszek Kurcz oraz Prorektor ds. nauki AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Pach.  Tematem przewodnim Zjazdu było zapoznanie się z komentarzami i przedyskutowanie założeń do ustawy 2.0 ponadto omówiono bieżące tematy dotyczące studiów doktoranckich na uczelniach technicznych m.in. dotyczących aktualnych aktów prawnych i wymogów formalnych. Podczas Zjazdu miała również miejsce dyskusja w obszarze interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich – konkurs NCBiR, którą poprowadziła Ewelina Dyląg – Pawłyszyn, członek zespołu MNiSW w zakresie opracowywania studiów doktoranckich. Część szkoleniowa dotyczyła specyfikacji redagowania tekstów naukowych w języku angielskim.