19 czerwca 2017

XXX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

25-27 listopada 2016 r., Rzeszów, XXX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

 

Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z Zarządu KRD oraz z IV Konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, a także sprawozdanie Zarządu PDUT za rok 2016.  Zjazd zakończył się wybraniem nowego zarządu PDUT na rok 2017.