19 czerwca 2017

XXIX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

15-18 września 2016 r., Zakopane, XXIX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

 

          Zjazd połączony był z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Samorządność Doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”. Na Zjeździe obecni byli przedstawiciele zarówno uczelni technicznych (PDUT) jak i uniwersytetów (DFUP), którzy dyskutowali nad wspólnymi inicjatywami. Oprócz towarzyszących wystąpień prelegentów przeprowadzono cykl szkoleń z podstaw autoprezentacji, kształcenia na studiach doktoranckich, praw i obowiązków w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz praw autorskich i patentowych. Dodatkowo Tomasz Dobosz z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował zmiany rozporządzeń do znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  Zjazd zakończony został podpisaniem listu o współpracy PDUT z DFUP.