4 marca 2016

Warsztaty Doktoranckie WD2016 - Lublin

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową oraz warsztaty doktoranckie WD2016, organizowane przez:

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.,
  • Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej,
  • Instytut Elektrotechniki w Warszawie,
  • Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
  • Instytut Radioelektroniki i Technologii Multimedialnych Politechniki Warszawskiej,
  • Katedrę Informatyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji,

które odbędą się w Lublinie w ramach „Lubelskich Dni Nauki i Biznesu” (ldnb.pl) w dniach 11 – 13 czerwca 2016. Partnerem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Terminy

31.03.2016zgłoszenie drogą elektroniczną uczestnictwa w WD2016
30.04.2016zgłoszenie drogą elektroniczną 2-stronicowego streszczenia artykułu oraz termin wnoszenia opłaty za konferencję WD2016
11.06.2016początek WD2016, dostarczenie pełnej wersji artykułu w postaci elektronicznej

Opłaty

Wczesna rejestracja do 31.03.2016

Pełna opłata               –           300 zł
Częściowa opłata       –           150 zł

Późna rejestracja do 30.04.2016

Pełna opłata               –           350 zł
Częściowa opłata       –           200 zł

Osoba towarzysząca

Pełna opłata               –           250 zł
Częściowa opłata       –           100 zł

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie i uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne.

Częściowa opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje wyżywienie, zwiedzanie, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne. Opłata częściowa nie obejmuje zakwaterowania.

Wszystkie zgłoszone abstrakty  (2-stronicowe) zostaną wydane w formie książki (ISBN).

Autorzy najlepszych referatów zostaną poproszeni o przygotowanie rozszerzonych wersji do opublikowania w czasopismach:

  • COMPEL International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (lista filadelfijska)
  • Przegląd Elektrotechniczny (14 pkt.)

Pozostałe artykuły po recenzjach zostaną opublikowane w kwartalniku IAPGOŚ – Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (7 pkt.).

Więcej informacji na stronie: WD