Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2017”

W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Falentach odbyła się konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2017” organizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów. Głównym jej elementem był panel dyskusyjny "Nowa wizja prowadzenia studiów doktoranckich" z przedstawicielami instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele MNiSW, KRASP, Rady NKN, KRD. Podczas konferencji przedstawiono także postulaty i wnioski płynące z dotychczasowej działalności KRD w zakresie modelu studiów doktoranckich, przykłady europejskich dobrych praktyk w zakresie kształcenia doktorantów i rozwoju młodych naukowców. Dodatkowo zaproszony gość dr Adam Jarosz opowiedział o doświadczeniach w prowadzeniu szkoły doktorskiej - Copernicus Graduate School. Ponadto przeprowadzono szkolenie Mendeley „Zapanuj nad swoją literaturą”, które prowadziła mgr inż. Katarzyna Kryszczuk. Konferencja zakończyła się Galą Propan/Prodok na Zamku Królewskim.