III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

9 – 11 czerwca 2017 r., Lublin, III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów organizowane przez Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Radę Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas posiedzenia poinformowano o działaniach KRD, zaprezentowano wypracowane założenia do Ustawy 2.0 oraz przedstawiono szkolenia i projekty grantowe organizowane przez KRD.