Galeria zdjęć

Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2017”

W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Falentach odbyła się konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2017” organizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów. Głównym jej elementem był panel dyskusyjny "Nowa wizja prowadzenia studiów doktoranckich" z przedstawicielami instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych...

Więcej zdjęć...

Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Warszawie

W dniach 1-2 grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas którego informacyjne sprawozdanie z działalności przedstawił Rzecznik Praw Doktoranta. Przyjęto także roczne sprawozdania z działalności Przewodniczącego KRD, Członków Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej. Kolejnym ważnym punktem Zjazdu były prezentacje oraz wybory...

Więcej zdjęć...

III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

9 – 11 czerwca 2017 r., Lublin, III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów organizowane przez Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Radę Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas posiedzenia poinformowano o działaniach...

Więcej zdjęć...

XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

26 – 28 maja 2017 r., Wrocław, XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Podczas Zjazdu przedstawiono projekt założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, nad którym następnie przeprowadzono dyskusje, wprowadzając modyfikacje ze strony doktorantów. Ponadto przedyskutowano kooperatywy i mieszkania dla doktorantów, grant...

Więcej zdjęć...

XXVIII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

24 – 26 czerwca 2016 r., Koszalin, XXVIII Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Podczas Zjazdu dyskutowano na temat regulaminów stypendiów doktoranckich oraz regulaminu samorządu doktorantów. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia na temat autoprezentacji podczas wystąpień publicznych, które przeprowadziła Pani dr Monika...

Więcej zdjęć...